Голын ай сав цэвэрлэв

Сумын Засаг даргын захирамжаар төсөвт 6 байгууллага, аж ахуйн нэгж, ард иргэдтэй хамтран 3 голын ай савыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгууллаа.

2022-05-28 00:00:00