Статистик мэдээ
Сумын статистик тоон үзүүлэлт

ГАЗАР НУТАГ Нийт газар нутгийн хэмжээ 410.2 мянган га № Зориулалт Хэмжээ / га 1 ХАА-н газар 221.9 2 Ойн сан бүхий газар 15.3 3 Усан сан бүхий газар 6.0 4 Тусгай хэрэгцээний газар 0.2 5 Тосгон, суурингийн га...

2022-05-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Түүхийн соёлын дурсгалт, байгалийн үзэсгэлэнт газрууд:

Эртний түүхт Шаргалжуутын халуун рашаан Шатар чулуу, Ламын гэгээний хийдийн туурь, Гачэн ламын сүм, Тамчийн их, бага цагаан хөшөө, Хадны сүг зураг бүхий түүх соёлын дурсгалт газрууд,Түйн гол, Цогт хайрхан, Ёлын тогоо, Ха...

2022-05-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..